Het goede doel

Het goede doel

VerZORGde rondvaarten

In 2022  doen een groot aantal tallships Harlingen weer aan tijdens de The Tall Ships Races Harlingen. Op zaterdag en zondag zijn ze, gelegen aan de kades van de Harlinger havens, voor iedereen te bewonderen.

Maar niet iedereen is in de gelegenheid om daar van te genieten. Voor mensen op hoge leeftijd, dan wel met een handicap of ongemak, zal dit moeilijk of onmogelijk zijn.

Onder hun motto ‘We Serve’ organiseert Lions Club Franeker-Harlingen tijdens het ‘Sail weekend’ vijf rondvaarten voor deze doelgroep. Voor deze rondvaarten is het schip de Regina Andrea van schipper/eigenaar Klaas Tot afgehuurd. Door verzorgingstehuizen aan te schrijven maar ook het voor individuele aanvragen mogelijk te maken zijn wij als Lions in staat om ongeveer 600 mensen een onvergetelijke dag te bezorgen.

 De mensen worden, al dan niet met verzorger,  bij aankomst getrakteerd op een hapje en een drankje op een comfortabel terras nabij de Tjerk Hiddes sluizen waarna ze per ‘elektrische taxi’s’ naar de boot worden gebracht. Ook aan boord van het schip zullen vrijwilligers van de Lions er voor zorgen dat het de mensen aan niks zal ontbreken zodat men onbezorgd van het mooie uitzicht en de prachtige Tallships kan genieten!

Net als in 2018, toen dit een enorm succes is geweest, wordt dit in 2022  door uw deelname aan de Waddenrally weer mogelijk gemaakt. Wij hopen dan ook dat naast uw deelname u ook bereid wilt om van één van de sponsorpakketten gebruik te willen maken zodat we er tijdens de Tallships nog een groter feest voor de opvarenden kunnen maken!

Bij voorbaat dank voor deelname!

Namens de Waddenrally commissie,

Jesse Smaal